Apie sistemą

Sistemoje skiriami 3 vartotojų tipai: studetas, įmonės atstovas ir aukštosios mokyklos atstovas.

Studentų praktikų projekto www.startuoju.lt naudotojo vadovas

Profesinių praktikų atlikimo standartai, prašymas ir vertinimo anketa

Rekomendacijos studentų praktikos organizavimo sistemos www.startuoju.lt vartotojams

 

Prisijungę kiekvieno tipo vartotojai mato tik jiems skirtą informaciją.

Studentai gali registruotis be jokių apribojimų. Registruojamus įmonių ir aukštųjų mokyklų atstovus turi patvirtinti administratorius.

 

 

STUDENTAMS

studentams.jpg 

Prisijungę prie sistemos galėsite peržiūrėti įmonių praktikos skelbimus ir siųsti užklausas įmonėms. Praktikas skelbiančios įmonės matys jus studentų paieškoje.

 

Praktikos vietų sąrašas

Studentai gali matyti praktikos vietų sąrašą ir peržiūrėti konkrečias praktikos vietas. Sąraše pateikiamos pagrindinės charakteristikos. Studentams registruotis būtina tik norint išsiųsti užklausą konkrečiai įmonei. Praktikos vietų filtras suteikia galimybę matyti dominančias praktikos vietas. Numatomas praktikos vietų sąrašo rikiavimas pagal konkretų stulpelį.

 

Konkreti praktikos vieta

Iš praktikos vietų sąrašo patenkama į konkrečios praktikos vietos išsamų aprašymą. Studentas turi galimybę pildyti užklausos formą, kuri bus siunčiama įmonei.

 

Kreiptis dėl praktikos

Į kreipimosi dėl praktikos formą studentas patenka iš konkrečios praktikos aprašymo arba per studento meniu. Studento kreipimasis dėl praktikos išsaugomas sistemoje ir konkrečią praktikos vietą įkėlusi įmonė gali jį peržiūrėti.

 

Studento praktikų sąrašas

Studentas turi galimybę matyti praktikų, dėl kurių jis kreipėsi į įmonę sąrašą.

 

Studento profilis

Studento profilyje studentas gali redaguoti savo asmeninę arba prisijungimo informaciją.

 

Studento registracija

Studentas registracijos metu įveda savo asmeninę ir prisijungimo informaciją.

 

 

ĮMONĖMS

imonems.jpg 

Prisijungę prie sistemos galėsite peržiūrėti sistemoje registruotų studentų sąrašą, sukurti naują praktikos skelbimą bei valdyti jūsų įmonės praktikos skelbimus, matyti studentų atsiųstas užklausas. Taip pat įmonėms yra suteikta galimybė gauti kokybės užtikrinimo organizuojant profesinę praktiką sertifikatą. Įmonės registraciją turi patvirtinti sistemos administratorius.

 

Studentų sąrašas (prisijungus)

Įmonių dalyje prisijungusiai įmonei rodomas sistemoje esančių studentų praktikantų sąrašas. Studentų paieškos filtras suteikia galimybę matyti dominančius studentus. Numatomas studentų sąrašo rikiavimas pagal konkretų stulpelį. Sąraše matoma svarbiausia informacija, pilname praktikos aprašyme - detali. Asmeninę informaciją suveda pats studentas, studento vidurkį - aukštosios mokyklos atstovas, praktikos vertinimą - įmonė.

 

Konkretus studentas

Konkretaus studento puslapyje pateikiama detali studento informacija.

 

Gautos praktikos užklausos

Gautų praktikos užklausų dalyje matomos užklausos, kurias įmonei atsiuntė studentai arba aukštųjų mokyklų atstovai.

 

Naujos praktikos vietos įvedimas

Naujos praktikos vietos įvedimas leidžia sukurti naują praktikos vietą. Naujai sukurta praktikos vieta atsiranda praktikos vietų sąraše.

 

Įmonės praktikos vietos

Įmonės praktikos vietų sąraše matomos įmonės sukurtos praktikos vietos.

 

Įmonės profilis

Įmonės profilyje studentas gali redaguoti savo asmeninę arba prisijungimo informaciją.

 

Įmonės registracija

Įmonė registracijos metu įveda savo asmeninę ir prisijungimo informaciją.

 

Praktikų organizavimo kokybė užtikrinimo sertifikavimas

Įmonės, kurios kokybiškai organizuoja profesinę praktiką, gali gauti tai patvirtinantį kokybės sertifikatą, kuris patvirtina, kad įmonė laikosi praktikos kokybės standartų. Sertifikatą suteikia Lietuvos verslo konfederacija. Sertifikatas suteikiamas neribotam laikui, tačiau gali būti panaikintas, jei paaiškėtų faktai, jog įstaiga nesilaiko sertifikavimo dokumentuose įvardintų reikalavimų.

Visas įmones norinčias gauti kokybės sertifikatą, kviečiame kreiptis el. paštu info@startuojut.lt ir jums bus atsiųsti detalūs sertifikavimo reikalavimai bei reikalingų dokumentų formos.

 

 

AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

mokyloms.jpg

Norint matyti pilną informaciją aukštosios mokyklos atstovas kviečiamas prisijungti arba registruotis sistemoje. Atstovo registraciją turi patvirtinti sistemos administratorius. Sistemoje gali registruotis keli tos pačios aukštosios mokyklos atstovai.

 

Studentų praktikų ataskaitos (prisijungus)

Prisijungę prie sistemos aukštosios mokyklos atstovai gali peržiūrėti savo aukštosios mokyklos studentus bei matyti ataskaitas kiek iš jų jau susirado praktiką. Taip pat turėsite galimybę įvesti savo fakulteto praktikų tvarkos informaciją, kuri bus matoma visiems sistemos vartotojams. Pastaba: aukštųjų mokyklų atstovai yra patvirtinami sistemos administratoriaus.

 

Konkretus studentas

Konkretaus studento puslapyje pateikiama detali studento informacija.

 

Aukštosios mokyklos atstovo profilis

Atstovo profilyje aukštosios mokyklos atstovas gali redaguoti savo asmeninę arba prisijungimo informaciją.

 

Aukštosios mokyklos atstovo registracija

Aukštosios mokyklos atstovas registracijos metu įveda savo asmeninę ir prisijungimo informaciją.

 

x