Praktikos informacija

Vilniaus Universitetas - Ekonomikos fakultetas

Kaip numatyta studijų programoje, VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (2010.02.04 – 2010.05.12). Kartu pavasario semestre dar numatytas vienas pasirenkamasis dalykas ir 8 kreditų apimties baigiamasis egzaminas.

Informacija IV kurso bakalaurams

Kaip numatyta studijų programoje, VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (2010.02.04 – 2010.05.12). Kartu pavasario semestre dar numatytas vienas pasirenkamasis dalykas ir 8 kreditų apimties baigiamasis egzaminas.

2009 metų pavasarį VU EF Tarybos patvirtintuose nuostatuose apibrėžti profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo ir atsiskaitymo už ją reikalavimai, pateiktas kiekvienai šakai būdingas specifinis gautinų žinių, kompetencijų ir gebėjimų turinys (Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatai).

Ekonomikos fakulteto praktikos kuratoriumi paskirtas asist. Vilius Savickas.

daugiau informacijos: http://www.ef.vu.lt/news/116/238/Detali praktikos informacija: PRAKTIKOS%20NUOSTATAI%202009.111doc[1].pdf