Praktikos informacija

LCC tarptautinis universitetas - LCC tarptautinis universitetas

Verslo praktika Praktika gali būti nuo 100 iki 340 val. darbo vietoje. Praktinio mokymo tikslai ir uždaviniai nustatomi atsižvelgiant į įmonės poreikius. Sudaroma trišalė praktinio mokymo sutartis, įmonė turi paskirti praktikos vadovą, kuris praktinio mokymo pabaigoje įvertina studento darbą. Įvertinimas sudaro 30 proc. viso pažymio.

Kada galima atlikti praktiką?

1 semestras: rugsėjis - gruodis. Registracija nuo balandžio pradžios iki pirmos rugsėjo savaitės. 
2 semestras: sausis - balandis. Registracija nuo lapkričio pradžios iki trečios sausio savaitės.

Vasara: gegužė - rugpjūtis. Registracija nuo balandžio pradžios iki birželio 1 d